Niet bang!

We leven in spannende tijden, de wereld lijkt op drift geslagen en het dagelijks nieuws staat bol van allerlei zaken die ons angst (kunnen) inboezemen. Aanslagen, oorlogen, geruchten van oorlogen (zie in de bijbel: Mattheüs 24 vers 6, Markus 13 vers 7), economische malaise, vluchtelingen problematiek, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel en noem maar op. Op www.angstlijst.nl/angsten worden maar liefst 418 ‘angsten’ beschreven die mensenlevens kunnen beheersen.

Wat te doen in deze angstige en bedreigende wereld? Waar kunnen we terecht? Wat is het antigif en Wie kan en wil ons dit toedienen? Als stichting Stevan weten we ons onderdeel van deze tijd en willen we graag aansluiten bij de actualiteit. We willen u daarom graag verwijzen naar Hem die boven de tijd, de angst en de waan van de dag uit, u rust kan geven en vergeving van uw zonde(n): Jezus Christus!
Ja, hij kan en wil zelfs de terechte angst voor de dood van mensen zonder God wegnemen en vervangen door een geweldig perspectief op eeuwig leven zonder angst, verdriet en pijn. Het thema van onze nieuwste poster en de daarmee gepaard gaande campagne is 1 Johannes 4 vers 18: Gods volmaakte LIEFDE laat alle angst verdwijnen! (Bijbel in gewone taal)

Wil dit zeggen dat je van God nooit eens bang mag zijn? Natuurlijk niet, angst heeft soms een belangrijke functie, het maakt alert en waarschuwt voor mogelijk dreigend gevaar, het maakt voorzichtig in het maken van noodzakelijke keuzes en kan ons behoeden voor eventuele misstappen. Maar laat angst niet heersen, regeren en leidend zijn in ons leven met onszelf, onze naasten, en God onze Vader.

De liefde van God laat immers geen ruimte voor angst die ons verlamt en het licht van God in ons leven én maatschappij laat uitdoven. Jezus zelf geeft ons het voorbeeld: toen Hij dodelijk beangst was vlak voor zijn kruisiging, ging Hij in zijn angst driemaal in gebed tot God zijn Vader. Die gaf Hem de benodigde kracht om niet terug te schrikken voor het kruis. Maar juist vastberaden door te gaan om op datzelfde kruis voor u en mij de benodigde prijs voor het tegengif (namelijk vergeving en verzoening) van de zonde, de straf en het oordeel te betalen én alle angst te vervangen door een alles overtreffende vergevende Liefde van een almachtige God!

Wellicht ervaart u in uw persoonlijke situatie de behoefte aan zingeving en antwoorden op uw levensvragen. We willen u daarom aanraden om de Bijbel, Gods liefdesbrief, speciaal geschreven voor u, te gaan lezen. Heeft u geen bijbel? Neem contact met ons op, we sturen u graag een gratis exemplaar. Heeft u daarnaast nog andere vragen of opmerkingen, wilt u doorpraten of reageren: neem gerust contact met ons op.

Gods zegen toegewenst!

Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS