Doelstelling

Het doel van de stichting is alle mensen bekend te maken met het evangelie door middel van affiches en internet. Wij willen daardoor bekend maken wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan en dat het van levensbelang is voor iedereen om Hem te leren kennen als zijn/haar persoonlijke Redder.

Ge├»nteresseerden, die nog geen Bijbel hebben kunnen een gratis exemplaar ontvangen na betaling van de verzendkosten. Op deze manier hebben veel mensen het evangelie gehoord en hebben honderden een Bijbel ontvangen. Ook stellen we posters ter beschikking, die bij de stichting tegen kostprijs kunnen worden verkregen.

Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS