Een hoopvolle toekomst

Een hoopvolle toekomst, wauw, wie wil dat nu niet, hoor ik je denken. Inderdaad, we hopen allemaal op een goede of betere toekomst. Zeker in deze economisch onzekere tijden. Maar niets is zeker; je hoopt op... vul zelf maar in, maar uiteindelijk alleen garantie tot de deur. Een wankele, vluchtige hoop. Toch: hoop doet leven, zegt men. Wanhopig zoeken we naar zekerheden, iets of iemand om je aan vast te klampen. Een betrouwbaar anker, een rots om op te bouwen.

O God, is er dan niemand die mij kan helpen?
Jazeker, wil deze site je toeroepen: er is Iemand. De enige echt betrouwbare persoon uit de geschiedenis, die niet liegen kan. Eenvoudigweg omdat hij niet alleen mens is, maar tegelijkertijd ook God. Hij zegt op dit moment tegen jou:

Kom tot mij, als je vermoeid en belast bent (door zorgen, nare herinneringen, slechte ervaringen, fouten/zonden etc.).Ik zal je rust geven. Ik wil je hoop geven niet alleen voor dit leven, maar over de grens van de dood heen: hoop op een eeuwig leven in volmaakte harmonie met mij. Trouwens, de hoop die ik je bied, is niet zoals de hoop die elders te koop is, met kleine lettertjes erbij, maar echte zekerheid, 100 procent garantie. Ikzelf ben namelijk het onderpand van deze hoop. Ik sta met heel mijn persoon, mijn lichaam, ja, met mijn leven garant. Om jou deze hoop als een betrouwbaar anker te kunnen bieden, heb ik zelfs mijn leven voor jou gegeven.

In mijn boek, de Bijbel, kun je veel over die echte gegarandeerde hoop lezen, bijvoorbeeld in het gedeelte dat bekend staat als de brief aan de Hebreeen, hoofdstuk 6 vers 17 t/m vers 19: 'God heeft een eed afgelegd om duidelijk te maken dat Hij niet anders kan dan zijn woord houden; Hij wilde dat de mensen aan wie Hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden. De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God Zelf.'

Wil jij dat ook?
Met God in nauwe relatie staan, zoals een kind met zijn of haar vader? Neem dan je toevlucht tot hem. Stel je hoop, je vertrouwen op Jezus, de Zoon van God. Bedank hem dat hij speciaal voor jou kwam en zijn leven heeft ingezet om je te bevrijden van de rotzooi die een barriere vormt tussen jou en God: al je slechte woorden, gedachten en daden. Hij stierf tweeduizend jaar geleden op een kruis net buiten Jeruzalem, onschuldig, als jouw plaatsvervanger. Hij onderging daar Gods oordeel en straf in jouw plaats. Om jou een hoopvolle toekomst te geven!

Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS