Waarom zou ik gaan geloven

In de Bijbel staat dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering (tot omkeer) komen.
Deze stelling van God geeft aan:

- dat als u niet gelooft, ook uw situatie zeer zorgelijk is, u dreigt verloren te gaan;
- dat God verlies van mensen wil voorkomen;
- dat redding echt mogelijk is;
- dat u het bent die beslist: omkeren ja of nee.

Ik kies voor iemand omdat ik het plezierig vind met hem of haar om te gaan. De ander is voor mij aantrekkelijk. Het aantrekkelijke van God is zijn liefde. De liefde van God is zo gaaf, zo zuiver omdat Hij dé Almachtige is.

Liefde kun je niet dwingen, kun je niet voorschrijven en kun je ook niet innemen als een pilletje. Liefde begint met 'elkaar leren kennen' en groeit door met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen, in de ander te gaan geloven.

Liefde groeit als ze de ruimte krijgt. Misschien staan mijn onhebbelijkheden en fouten de groei van liefde in de weg. Liefde die je krijgt laat zien waarin jezelf vaak tekortschiet.

Dat wij mensen tekortschieten zie je elke dag op het journaal, om je heen en je merkt het in jezelf. En toch zegt God: bekeer je - kom bij Mij. Hoe u dat doet? Dank God dat Jezus, zijn Zoon, heeft laten zien wat God onder liefde verstaat. Vrijwillig heeft Jezus Zich laten straffen en doden voor de fouten van mensen. Hij was onschuldig en werd schuldig verklaard. Erken uw eigen verlorenheid, vertrouw en dank God voor zijn redding door Jezus zijn Zoon en sta open voor Gods liefde.
Er gaat dan een nieuwe wereld voor u open.

Gebed: Here Jezus, ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven (noem wat u bezighoudt). Ik heb daar spijt van. Dank U wel dat U Zich voor mijn fouten hebt laten straffen en bent gestorven. Dank U wel, God, dat U van mij houdt. Ik kies voor U. Help mij in U te geloven. Amen.


Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS